Roligt att se dig här!

Här är det nya svenska digitala klassifikationssystemet CoClass. Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk, det vill säga samma begrepp och terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla programvaror och i alla informationsleveranser. Du kan ta del av information om CoClass även om du inte är inloggad.

Du kan titta på CoClass tabeller helt utan kostnad här på webbtjänsten. För att få tillgång till detta behöver du ett användarkonto och beställa tjänsten på https://byggtjanst.se/tjanster/coclass/