Om CoClass - nya generationen BSAB

CoClass är det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige med potential att för all framtid förändra bygg- och förvaltningssektorn. CoClass bedöms kunna bidra till miljardbesparingar genom att utgöra plattform för effektivare kommunikation och "asset management".

CoClass är resultatet av ett omfattande branschgemensamt utvecklingsprojekt - BSAB 2.0. Mer om projektet här » 

Se "CoClass introduktion" på YouTube.

För mer information om vad som händer runt CoClass - följ CoClass på LinkedIn.

Sex viktiga värden i CoClass

  1. Digitalt ger dig platshållare för digital information
  2. Gemensamt samma språk och samma struktur - i alla skeden - hos alla partner - i alla programvaror - i alla informationsleveranser
  3. All byggd miljö täcker alla delar av byggd miljö
  4. Hela livscykeln täcker behoven för planering, program, projektering, produktion, förvaltning och rivning 
  5. Internationellt tvåspråkigt och baserat på internationella standarder
  6. Framtidssäkert öppna och kombinera strukturer baserade på funktion 

Principer för klassifikation

Schemat beskriver ISO 12006-2 vilket omfattar hela livscykeln. Den övre delen av schemat handlar om det fysiska resultatet. Den undre delen beskriver processen, dess resurser med produkter och varor, hjälpmedel, aktörer och information. Här hittar vi också skeden: förstudier och planering, projektering, produktion och förvaltning.

 

Schemat startar i toppen med verksamheter och deras aktiviteter och deras behov av utrymmen. För att åstadkomma utrymmen måste man bygga något: ett byggresultat. Detta kan först beskrivas som byggdelar, till exempel väggar, tak och bjälklag, som tillsammans bildar byggnadsverk, till exempel ett hus. Ett helt område av byggnadsverk kallas byggnadsverkskomplex: flygplatser, bostadsområden, motorvägar och mycket annat.

Arbetsresultat kan sägas vara en vy av det byggda, som innehåller både sådant som ska byggas och hur det ska utföras i form av metoder och kvalitet. Det kan vara virtuellt, i form av ritningar, beskrivningar och modeller, och det kan vara sånt som faktiskt blir fysiskt realiserat när man bygger och när man förvaltar något.

Exempel på identifikation - referensbeteckning med CoClass

Dokumentation om CoClass från projekt BSAB 2.0

Branschprojekt BSAB 2.0 har tagit fram vårt nya svenska klassifikationssystem CoClass. Här hittar du dokument som förklarar och ger bakgrund till CoClass:

CoClass - nya generationen BSAB - Slutdokumentation från projekt BSAB 2.0 » 
Appendix A1, Referensbeteckningar och exempel »
Appendix A2, Bakgrund och arbetsgång »
Appendix A3, CoClass och PBL/Lantmäteriet »
Appendix A4, CoClass och Aff »

Implementation - tillämpningsexempel

CoClass kan sägas motsvara hinkar med sorterade legobitar. Ett viktigt steg för att implementera CoClass är att byggherrar och förvaltare avgör vilken information man behöver och hur den ska vara sorterbar och filtrerbar. Baserat på behoven ställer byggherre/förvaltare krav på informationsleverantörer om hur CoClass ska tillämpas. Det är alltså i tillämpningen som strukturer byggs upp efter behov. I filerna nedan ser du några fiktiva exempel på hur man kan välja att göra. Observera att detta inte är facit, utan ett av många sätt:

Exempel väg »
Exempel kontorsbyggnad »
Exempel trafiktunnel »
Exempel lantbrukarfastighet »

Jämförelse mellan CoClass och BSAB 96

Svar på synpunkter från offentlig remiss

Kommentarer - svar »
WSP - svar »
KTH - svar » 
KTH övergripande - svar »
SKB - svar »
BIM Alliance bygg installation - svar » 
Installationsföretagen - svar »
Karlstad kommun - svar »
Karlstad kommun EC - svar »
BIM Alliance tekniska råd - svar » 
Lantmäteriet - svar » 

 

Kontakt

Vi hjälper dig gärna och tar tacksamt emot ris, ros, frågor och synpunkter!

Vi arbetar med CoClass

Förvaltning

Förvaltningsorganisationen har följande representanter från branschen och AMA-redaktionen:


Carin Bohman, Fastighetskontoret

Fredrik Ekström, Trafikverket


Victor Gerdevåg, Specialfastigheter


Niklas Olars, Svensk Byggtjänst

Telefon: 08-4571000

Måndag - torsdag 08:00 - 17:00
Fredag 08:00-16:00


Kontakta oss

Kunder tillämpar

Här hittar du några exempel på hur andra företag och organisationer har börjat tillämpa CoClass.

Karlstad kommun

Teknik- och fastighetsförvaltningen på Karlstad kommun beslutade i mars 2017 att hantera sina objekt med hjälp av CoClass.
Läs på byggtjanst.se hur Sofia Magnusson beskriver kommunens starka ambition och driv för en effektiv informationshantering. Mycket inspirerande och imponerande.Kontakta Sofia om du vill veta mer:

Sofia Magnusson
Informationssamordnare

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Karlstad kommun

Tel 054-540 70 18
Vxl 054-540 00 00

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en av Sveriges största fastighetsägare och har beslutat att bygga sitt fastighetsregister på CoClass.
Läs på byggtjanst.se hur Henrik Engqvist arbetar med att få registret på plats i Svenska kyrkan som har en mycket speciell organisationsstruktur.

LinkedIn publicerade Henrik den 8 januari 2018 en kort film om vad fastighetsregistret är och vilka fördelar det kommer att medföra.Kontakta Henrik om du vill veta mer:

Henrik Engqvist
Projektledare, Enheten för fastighetsstöd

Svenska kyrkan
Kyrkokansliet

Tel: 018-169681


Om du vill tipsa om ditt eget företag eller någon verksamhet som är pigga och ligger i framkant så är du varmt välkommen att kontakta oss »

Köp licens

Vi bjuder dg på Premium under en period, helt utan kostnad. Om du redan har användarkonto hos oss så loggar du in med dina uppgifter. Om du inte har ett konto klickar du på "Beställ" under BAS, för att få tillgång.
Bas
Om du bara vill titta på CoClass väljer du bas.
Info
Bas är kostnadsfri.
Beställ
Premium
Om du är aktivt intresserad av CoClass väljer du premium.
Arbets-
verktyg
Vi håller dig informerad och du är med och påverkar CoClass.
Kommer snart

Frågor och svar