Om CoClass - nya generationen BSAB

CoClass är det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige med potential att för all framtid förändra bygg- och förvaltningssektorn. CoClass bedöms kunna bidra till miljardbesparingar genom att utgöra plattform för effektivare kommunikation och "asset management" mellan olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn.

CoClass är resultatet av ett omfattande branschgemensamt utvecklingsprojekt - BSAB 2.0. Mer om projektet här » 

Ta del av filmer om CoClass (på YouTube): 
"CoClass användardag 2018" (pdf-presentation)
"CoClass på 3 minuter
"CoClass och LOD
"CoClass - ett nytt digitalt språk som kan spara miljarder
"CoClass introduktion

Diskussionsgrupp för CoClass:
Snacka med likasinnade i LinkedIn-gruppen CoClass Community! Ställ frågor, ge svar, berätta om dina erfarenheter, kanske kan du hjälpa andra att komma igång eller att själv få stöd. En plattform för att stötta varandra helt enkelt!

Viktiga värden i CoClass

CoClass utgör en naturlig del i vardagen, oavsett vad man arbetar med.

  1. Digitalt ger dig platshållare för digital information
  2. Gemensamt samma språk och samma struktur - i alla skeden - hos alla partner - i alla programvaror - i alla informationsleveranser
  3. All byggd miljö täcker alla delar av byggd miljö
  4. Hela livscykeln täcker behoven för planering, program, projektering, produktion, förvaltning och rivning 
  5. Internationellt tvåspråkigt och baserat på internationella standarder
  6. Framtidssäkert öppna och kombinera strukturer baserade på funktion 

Principer för klassifikation

Schemat beskriver ISO 12006-2 vilket omfattar hela livscykeln. Den övre delen av schemat handlar om det fysiska resultatet. Den undre delen beskriver processen, dess resurser med produkter och varor, hjälpmedel, aktörer och information. Här hittar vi också skeden: förstudier och planering, projektering, produktion och förvaltning.

Schemat startar i toppen med verksamheter och deras aktiviteter och deras behov av utrymmen. För att åstadkomma utrymmen måste man bygga något: ett byggresultat. Detta kan först beskrivas som byggdelar, till exempel väggar, tak och bjälklag, som tillsammans bildar byggnadsverk, till exempel ett hus. Ett helt område av byggnadsverk kallas byggnadsverkskomplex: flygplatser, bostadsområden, motorvägar och mycket annat.

Arbetsresultat kan sägas vara en vy av det byggda, som innehåller både sådant som ska byggas och hur det ska utföras i form av metoder och kvalitet. Det kan vara virtuellt, i form av ritningar, beskrivningar och modeller, och det kan vara sånt som faktiskt blir fysiskt realiserat när man bygger och när man förvaltar något.

Här ser vi begreppen i ISO 12006-2 förklarade på ett annat sätt

Här är begreppen förklarade på ett sätt som kanske upplevs mer naturligt

Exempel på identifikation - referensbeteckning med CoClass

–Vi visar här på principen för CoClass, omnämnda koder kan ha blivit reviderade. För faktiska koder hänvisar vi till tabellerna.–

Nedan ser du en bild av en komponent – ett luftdon. I mitten illustreras en tom datapost i en databas – en platshållare för digital information. Du använder klassifikationen, klasskod och benämning, för att klistra en lapp på lådan som talar om vad den innehåller – ungefär som lappen på en syltburk.

Det du sedan gör är att koppla eller knyta egenskaper till objektet, egenskaper som används för att beskriva objektet. I det här fallet ser du några exempel på egenskaper och det finns också egenskapsvärden till varje. Egenskapsvärden kan vara kravvärden, men också projekterade värden, uppmätta värden eller produktspecifika värden.

Du kan även knyta aktiviteter till objektet – i det här fallet har en enkel förvaltningsaktivitet lagts till ”rengöres vid behov med ljummet vatten...”

Bilden i sig kan också vara en del av den digitala informationen – en bildfil.

CoClass kan användas för att identifiera och beteckna individer. Dvs just det specifika luftdonet som tillhör den här delen av ventilationssystemet och som finns i just det här rummet. Man kan göra små vita skyltar som sätts upp i närheten av individen, en QR-kod eller en streckkod. Man kan alltså skapa koder som går att läsa för både människor och maskiner.

Hur man bygger upp den här beteckningen med hjälp av CoClass, styrs av en internationell standard (ISO/IEC 81346-1 och 81346-12). När man skriver en identifikation så skrivs Funktionella system med en bokstav, Konstruktiva system med två bokstäver och Komponenter med tre bokstäver, detta för att hålla isär de olika byggdelstabellerna.

Här är ett annat exempel på referensbeteckning: 


Dvs. CAB Trafiktunnel och att objektet uppfyller funk­tionen K Elkraftsystem > HH07 Nöd- och reservbelysningssystem > UAA011 Armatur nr 011.
+ betyder avsedd eller faktisk placering av ett byggobjekt, 
= betyder vad byggdelen är avsedd att göra eller faktiskt gör,
% betyder typ av byggdel inom samma klass,
- betyder det sätt på vilken avsedd funktion hos en byggdel uppnås; med vilken eller vilka produkter.

Här kommer ett tredje exempel på identifikation - ett väggexempel (koderna i detta exempel är inte fastställda i CoClass än):

Ett exempel på identifikation med CoClass och BEAst:

Implementation - tillämpningsexempel

CoClass kan sägas motsvara hinkar med sorterade legobitar. Ett viktigt steg för att implementera CoClass är att byggherrar och förvaltare avgör vilken information man behöver och hur den ska vara sorterbar och filtrerbar. Baserat på behoven ställer byggherre/förvaltare krav på informationsleverantörer om hur CoClass ska tillämpas. Det är alltså i tillämpningen som strukturer byggs upp efter behov.

I filerna nedan ser du några fiktiva exempel på hur man kan välja att göra. Observera att detta inte är facit, utan ett av många sätt. Med exemplen visar vi på principen. Exemplen är inte heller kompletta. För fastställda koder hänvisar vi till tabellerna i CoClass.

Exempel AEA Kontorsbyggnad (2018-10) » 
Exempel CAD Järnväg (2018-10) » 
Exempel CAH Väg (2018-10) » 

Exempel väg »
Exempel kontorsbyggnad »
Exempel trafiktunnel »
Exempel lantbrukarfastighet » 

Dokumentation om CoClass från projekt BSAB 2.0.

Branschprojekt BSAB 2.0 har tagit fram vårt nya svenska klassifikationssystem CoClass. Här hittar du dokument som förklarar och ger bakgrund till CoClass:

CoClass - nya generationen BSAB - Slutdokumentation från projekt BSAB 2.0 » 
Appendix A1, Referensbeteckningar och exempel »
Appendix A2, Bakgrund och arbetsgång »
Appendix A3, CoClass och PBL/Lantmäteriet »
Appendix A4, CoClass och Aff » 

Jämförelse mellan CoClass och BSAB 96

 

Kontakt

Vi hjälper dig gärna och tar tacksamt emot ris, ros, frågor och synpunkter!

Vi arbetar med CoClass

Förvaltning

Förvaltningsorganisationen har följande representanter från branschen och AMA-redaktionen:


Carin Bohman, Fastighetskontoret Stockholms stad


Victor Gerdevåg, Specialfastigheter


Kaspar Kandell, Trafikverket


Kurt Löwnertz, Sweco


Niklas Olars, AMA Svensk Byggtjänst

Telefon: 08-4571000

Måndag - torsdag 08:00 - 17:00
Fredag 08:00-16:00


Kontakta oss

Kunder tillämpar

Här hittar du några exempel på hur andra företag och organisationer har börjat tillämpa CoClass.

Karlstad kommun

Teknik- och fastighetsförvaltningen på Karlstad kommun beslutade i mars 2017 att hantera sina objekt med hjälp av CoClass.
Läs på byggtjanst.se hur Sofia Magnusson beskriver kommunens starka ambition och driv för en effektiv informationshantering. Mycket inspirerande och imponerande.Kontakta Sofia om du vill veta mer:

Sofia Magnusson
Informationssamordnare

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Karlstad kommun

Tel 054-540 70 18
Vxl 054-540 00 00

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en av Sveriges största fastighetsägare och har beslutat att bygga sitt fastighetsregister på CoClass.
Läs på byggtjanst.se hur Henrik Engqvist arbetar med att få registret på plats i Svenska kyrkan som har en mycket speciell organisationsstruktur.

LinkedIn publicerade Henrik den 8 januari 2018 en kort film om vad fastighetsregistret är och vilka fördelar det kommer att medföra.Kontakta Henrik om du vill veta mer:

Henrik Engqvist
Projektledare, Enheten för fastighetsstöd

Svenska kyrkan
Kyrkokansliet

Tel: 018-169681


Om du vill tipsa om ditt eget företag eller någon verksamhet som är pigga och ligger i framkant så är du varmt välkommen att kontakta oss »

Köp licens

Vi bjuder dg på Premium under en period, helt utan kostnad. Om du redan har användarkonto hos oss så loggar du in med dina uppgifter. Om du inte har ett konto klickar du på "Beställ" under BAS, för att få tillgång.
Bas
Om du bara vill titta på CoClass väljer du bas.
Info
Bas är kostnadsfri.
Beställ
Premium
Om du är aktivt intresserad av CoClass väljer du premium.
Arbets-
verktyg
Vi håller dig informerad och du är med och påverkar CoClass.

Frågor och svar

Ägare av CoClass

CoClass ägs av de parter som initierade branschprojekt BSAB 2.0 i syfte att ta fram ett nytt klassifikationssystem. CoClass ägs gemensamt av Trafikverket, Svensk Byggtjänst, BIM Alliance Sverige, Swedavia, Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, Sveriges Kommuner och Landsting och Samverkansforum.

 

Vem har hittat på CoClass?

CoClass är framtaget i ett tvåårigt branschprojekt BSAB 2.0 som initierades av ett antal stora offentliga beställare. Medverkat vid framtagandet av CoClass har har följande parter gjort: BEAst, PEAB, Trafikverket, Svensk Byggtjänst, BIM Alliance Sverige, Swedavia, Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, Sveriges Kommuner och Landsting och Samverkansforum.

I projektet deltog ca 150 personer från branschen i arbetsgrupper. Arbetsgrupperna gjorde en stor inventering av den byggda miljön och resultatet av deras inventering har sorterats in i en systematik som utmynnat i CoClass.
Läs mer om projektet BSAB 2.0 här.