Roligt att se dig här!

Här är det nya svenska digitala klassifikationssystemet CoClass. Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk, det vill säga samma begrepp och terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla programvaror och i alla informationsleveranser. Du kan ta del av information om CoClass även om du inte är inloggad.

Du kan alltid, och utan kostnad, gå in och titta på CoClass: 

  • Om du redan har ett konto hos Svensk Byggtjänst så använder du det för att logga in.
  • Om du inte har ett konto så klickar du på "Skapa ett konto" i login-rutan.